Klimaatwetenschap in 60 000+ artikelen

60 000+. Dat is het aantal publicaties uit de laatste 3 rapporten van de IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, die binnenkort op deze website toegankelijk worden gemaakt.

Een voorproefje is te vinden onder ‘Literatuurreferenties‘.
Daar staan al 30 000 literatuurverwijzingen uit eerdere IPCC-rapporten.

Update 1 maart 2023. De 18 000 artikelen waarnaar in het laatste rapport van de IPCC (april 2022) werd verwezen, zijn nu op deze website terug te vinden.

Update 25 maart 2023. 17500 artikelen uit de rapporten AR6WG1 en AR6WG2 toegevoegd

Lees verder “Klimaatwetenschap in 60 000+ artikelen”