Assessment Report 6 Working Group 1
Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Gepubliceerd op 9 augustus 2021

Klik in de linker kolom voor een popup venster met gedetailleerde gegevens per publicatie.
De gegevens van de ‘Publisher’ bevatten meestal slechts een samenvatting, maar in sommige gevallen (bij ‘Open Access’ of ‘Full Access’) ook de complete publicatie. Onder ‘FreeURL’ vallen publicaties die buiten de grote wetenschappelijke uitgeverijen om zijn gepubliceerd, vaak door nationale of internationale instellingen of bedrijven.

[Tabel in voorbereiding]
Upload 25-3-2023: AR6WG1 CH01-CH07, 8072 bronnen, waarvan 7827 (97%) met DOI

IPCCref (sleutel)AutstringPubyearDocrefPublisherSci-HubFreeURL
IPCCref (sleutel)AutstringPubyearDocrefPublisherSci-HubFreeURL