Verenigde Naties: ’te weinig geld, geen doeltreffend plan tegen klimaatverandering’.

‘Geen plannen, geen geld’, is vrij vertaald de boodschap van het jaarlijkse ‘Adaptation Gap Report’ dat de Verenigde Naties vandaag presenteert. Een onverteerbare boodschap vooral voor de armste landen.

Er is een gapend ‘gat’ tussen wat nodig is en wat de internationale gemeenschap feitelijk presteert, zowel op het gebied van planning als van financiering. Dat laat de wereld onbeschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Twee dagen voordat Nederland naar de stembus gaat voor een nieuwe Tweede Kamer lijkt dit al sinds 2 november beschikbare rapport nog geen indruk te maken in de politieke arena. De bereidheid in Nederland om financieel bij te dragen aan de internationale financiering van klimaatschade in ontwikkelingslanden is niet groot.

Het rapport (‘AGR 2023’) is hier te downloaden van de website van het UN Environment Programme (UNEP)

Lees verder “Verenigde Naties: ’te weinig geld, geen doeltreffend plan tegen klimaatverandering’.”

Klimaatwetenschap in 100 000 artikelen

Klik hier voor directe toegang tot 56 000 publicaties.

Op klimaatalarmist.nl zijn en worden alle literatuurreferenties uit de IPCC-rapporten samengebracht in een doorzoekbare database.

68 402  is het aantal literatuurverwijzingen in de laatste 3 rapporten (2021-2022) van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change.  Hiervan zijn er 56 000 via een downloadlink toegankelijk gemaakt op deze pagina.

Sinds 2021 waren hier al 30 000 literatuurverwijzingen uit eerdere IPCC-rapporten in tabellen verwerkt. Waarmee het totaal komt op bijna 100 000.

Lees verder “Klimaatwetenschap in 100 000 artikelen”

Waterstof kan anders!

Voorafgaand aan het webinar van Grootouders voor het Klimaat, op 25-1-2022, zond ik een e-mailbericht aan de organisatoren.

Dag allemaal,

Iek de Pagter is mijn naam en scheikunde is mijn vak.

Op dinsdag 25 januari, van 19.30 – 20.30 uur, organiseren de Grootouders voor het Klimaat het webinar “Waterstof als schakel in de energietransitie”. Spreker is Prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems TU Delft.

Ik heb een vraag...

Er zijn twee manieren om waterstof af te scheiden uit een geschikte grondstof zonder dat er kooldioxide (CO2) bij vrij komt.

De ene methode kost ruim 7x zoveel elektriciteit als de andere.

Volgens die ene methode wil men een fabriek bouwen in Chemie Park Delfzijl (Groningen). Die fabriek moet 3000 tot 9000 ton waterstof per jaar gaan produceren.
Dit proces (elektrolyse) kost minimaal 40 MWh elektriciteit per ton waterstof. 

Met die andere methode draait er al een fabriek in Olive Creek, Hallam (Nebraska, USA). Die fabriek maakt 5000 ton waterstof per jaar en is aan het opschalen naar 65000 ton/jaar.  Dit proces (plasma-splitsing) kost minimaal 5 MWh elektriciteit per ton waterstof. 

De methode in Delfzijl kost dus bijna 8 x zoveel elektriciteit per hoeveelheid waterstof als de methode die in de Verenigde Staten wordt toegepast.

Mijn vraag:
Waarom maken we in Nederland geen waterstof op de meest schone en efficiënte manier, uit aardgas via plasma-scheiding?


Of denken we dat we zulke onbeperkte hoeveelheden elektriciteit kunnen opwekken met windmolens en zonnepanelen dat we er wel kwistig mee om kunnen springen? Een beetje verspilling (7x meer dan nodig is) is dan OK?

Toelichting:

Delfzijl:
Elektriciteitsgebruik: ~ 40 MWh/ton H2
Grondstof: 9 m3 drinkwater per ton waterstof. 
Bijproduct: 8 ton zuurstof per ton waterstof. 
Er zit al een petaton (10^15 ton) zuurstof in de aardatmosfeer.
Een beetje erbij kan geen kwaad. Maar we hebben er al genoeg van.

Olive Creek:
Elektriciteitsgebruik: ~ 5 MWh/ton H2
Grondstof: 4 ton methaan (aardgas, biogas) per ton waterstof (1 m3 CH4 per m3 H2)
Bijproduct: 3 ton (zeer zuivere) koolstof per ton waterstof. 
Er zit al een teraton (10^12 ton) koolstof in de aardbodem (als steenkool).
Een beetje erbij kan geen kwaad. Maar het wordt nuttig gebruikt als 'carbon black' in autobanden, als 'toner' voor laserprinters en kan ook worden gebruikt als bodemverbeteraar en nieuwere toepassingen. 

De chemie achter de processen:
De standaard vormingsenthalpie (kJ/mol) is de hoeveelheid energie die nodig is voor de splitsing in de elementen *) 

Delfzijl:  
2H2O > 2H2 + O2    -285,8 kJ/mol H2O of  143  GJ/ton H2 of 39,7 MWh/ton H2

Olive Creek: 
CH4 > C + 2H2   -74,9 kJ/mol of 18,7 GJ/ton H2 of 5,2 MWh/ton H2


*)  1 mol H2O = 18 gram; 1 mol CH4 = 16 gram
mega=10^6 (miljoen); giga=10^9 (miljard); tera=10^12;  peta= 10^15
MWh = MegaWattuur; kJ =  kiloJoule; 1 kJ/gram = 1 GJ/ton; 1 MWh = 3,6 GJ
Grootouders voor het Klimaat: “Wat als we erg ons best doen…?”
Vragen aan prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems TU Delft.
Prof van Wijk (TU Delft): “Zet nou een methaanpyrolyseplant op dat gasplatform…”

Zie ook het bericht Groen aardgas

Groen aardgas

Krijgt groene waterstof uit aardgas een kans?

Sinds alles wat uit de natuur komt het stempel ‘groen’ heeft gekregen, wordt de discussie over energie en klimaat verrijkt met allerlei kleuren. Groen is goed en grijs is fout. En alles daartussen krijgt ook een kleurtje.

Lees verder “Groen aardgas”

Bewezen voorraden aardgas

Landen met een grotere voorraad dan Nederland in miljard kubieke meter per 1-1-2018.
Bronnen: US EIA, OPEC, BP

LandVoorraad (US EIA)Voorraad (OPEC)Voorraad (BP)
Rusland478055061735000
Iran337213381033200
Qatar240722386124900
USA1548490678700
Saoedi Arabië920087158000
Turkmenistan7504983819500
UAE609160915900
Venezuela574057076400
Nigeria547556275200
China544029345500
Algeria450445044300
Irak382037443500
Indonesië286628662900
Mozambique2832
Kazakhstan240718981100
Egypte218622211800
Canada205620591900
Australië198931733600
Oezbekistan184115641200
Koeweit178417841700
Noorwegen178223141700
Libië150515051400
India129012891200
Malaysia118329092700
Oekraïne11043041100
Azerbeidzjan 99112271100
Nederland801804700
Vietnam699203600
Oman651884700
Myanmar6372731200

Nieuw IPCC rapport alarmerender dan voorgaande

Dit rapport is ‘code rood voor de mensheid‘ zegt António Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. ‘Niemand is veilig’ waarschuwt Inger Andersen, directeur van het VN-Milieuprogramma (UNEP) tijdens de persconferentie bij de presentatie van rapport AR6WGI van het IPCC.

Video van de persconferentie op maandag 9 augustus 2021 10:00-11:30 in Zwitserland

Lees verder “Nieuw IPCC rapport alarmerender dan voorgaande”

Toelichting tabel Alle IPCC Rapporten

De IPCCref bestaat uit rapport, hoofdstuk en referentievolgnummer.
Bijvoorbeeld SROCC-CH03-1 is de eerste referentie van hoofdstuk 3 van rapport SROCC.

Popup Venster

Met een klik op het groene pictogram kunnen de details van een publicatie in een popup venster worden bekeken.
Van iedere publicatie wordt ofwel de eerste auteur (Leadauthor) ofwel de publicerende instelling (Institute) weergegeven. Verder wordt de inhoud van de velden Year (jaar van publicatie), Title, CoAuthors, Artref (tijdschrift, aflevering, bladzijden) en DOI (Digital Object Indentifier) getoond.
Wanneer een DOI aan een publicatie is toegevoegd, wordt ook een link getoond naar de samenvatting op de website van de tijdschriftuitgever (Abstract) en een link naar het complete artikel via de website sci-hub.se (PDF).

De tabel is gesorteerd op rapport (IPCCrep) + hoofdstuk (IPCCch) + referentievolgnummer (IPCCrefnr).

Andere sorteringen zijn mogelijk door op een kolomkop te klikken.

Via het zoekveld (Search) kan worden gezocht naar een (deel)woord of strofe in alle velden.
Dus ook in de velden die alleen in het popupvenster worden getoond (Institute, CoAuthors, Artref en DOI).

Voorbeelden:
‘World Bank’ voor rapporten uitgegeven door de Wereldbank.
‘van Vuuren’ voor artikelen met van Vuuren in veld Leadauthor of in veld CoAuthors.
‘Nature Climate Change’ voor artikelen uit het tijdschrift met deze naam.
‘SR15-CH02’ voor alle referenties bij hoofdstuk 2 van rapport SR15.

Terug naar tabel Alle IPCC Rapporten.

De Aarde en haar levensvormen

Gedurende het schooljaar 1958-1959 zat ik in de tweede klas van de HBS op het Christelijk Lyceum voor Zeeland. Van geld dat ik kreeg voor mijn dertiende verjaardag (31-12-1958) kocht ik bij de boekhandel in Goes een tweedelige Prisma pocket voor een rijksdaaalder (ƒ 2,50). Het was de Nederlandse vertaling van een boek van Gustav Fochler-Hauke und Helmut Bibow: “Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde” (1956)

Lees verder “De Aarde en haar levensvormen”